Kvalité & Miljö

KVALITETSPOLICY

NewVent ska alltid ha som mål att leverera med minst den kvalitén som kunden efterfrågar. Det ska vara en avgörande faktor till samarbete på lång och kort sikt.

  • Vi skall tillsammans med våra leverantörer fortlöpande uppdatera vårt kvalitetstänkande.
  • Sträva mot noll fel.
  • Vi skall ständigt satsa på förbättring genom utveckling och utbildning.
  • Uppfylla lag-och myndighetskrav.
  • Jämföra oss med andra o lära av de bästa.

MILJÖPOLICY

Eftersom vi tycker att ren och frisk luft är en mänsklig rättighet så är miljön nånting som ligger oss varmt om hjärtat.

NewVent ska i sitt dagliga arbete ständigt förbättra verksamheten för att främja vårt klimat.

  • Vi skall följa eller överträffa lagar,förordningar och andra krav inom miljöområdet.
  • Vi strävar efter att genomgående använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
  • Visar öppenhet och kommunicerar vårt miljöarbete.
  • Samordnar våra transporter.
  • Vi återvinner och sopsorterar i största möjliga mån.