Besiktning

OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och har till syfte att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 1999:25) måste fastigheter kontrolleras systematiskt och kontinuerligt för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Genom en OVK minimeras dina energikostnader. Ta kontakt med oss för att få en OVK offert.