Radon

Radon är en ädelgas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Den varken syns eller luktar.

Har du höga halter av radon i din bostad så kan det vara mycket skadligt för hälsan.

Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluften. För att hitta och åtgärda alla bostäder så behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong.

Du bör mäta radonhalten:

  • Vid hus köp.
  • Vid ny-, om och tillbyggnad av småhus.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.
  • När du bygger ett nytt hus.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Den ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset, det vill säga normalt från oktober till och med april, Mätperioden ska vara minst två månader. Under tiden lever du precis som vanligt i ditt hus.

Efter avslutad mätning så gör vi en kostnadsfri utvärdering och rådgivning, om hur dina (om du har några) radonproblem kan lösas, inklusive prisoffert. Kontakta oss.

 ”Cirka 200 liv per år kan bli räddade om vi gör något åt radonproblemet!”

2013 dog 260 personer i trafiken. 

2013 dog 129 personer i drunkningsolyckor.