Service

Som med allt annat mekaniskt så sköter sig inte en ventilationsanläggning helt av sig själv. Om man inte tar hand om den så kommer sakta men säkert funktionen att försämras. Ett väl underhållet system talar för god ventilation, låg energiförbrukning o en lång livslängd.

Vi hjälper dig med reperationer, luftmängdsmätningar ,injusteringar, luftfilterbyte, rengöring mm.

Värme och kyla, samt styr och regler utför vi i samarbete med våra samarbetspartners.

Kontakta oss så tar vi fram en gemensam serviceplan.